Contact Us

MR. JAYANT

MR. JAYANT
(CENTER HEAD)

8390522489,9820030936

jr@resonance.ac.in

MS. FARHA SHAIKH

MS. FARHA SHAIKH
(CENTER MANAGER)

7755937587

farha@resonance.ac.in