Faculty

MR. AJAY KUMAR

MR. AJAY KUMAR
AYP

M.SC.

MR. ANIL KUMAR

MR. ANIL KUMAR
ASU

B.TECH. (IIT-ROORKEE)

MR. NILESH GUPTA

MR. NILESH GUPTA
NGT

B.TECH. (IT-BHU)

MR. PARVEEN KUMAR

MR. PARVEEN KUMAR
PVN

B.TECH.

MR. PRATEEK ARORA

MR. PRATEEK ARORA
PKA

B.TECH. (IIT-DELHI)

MR. SURAJ KUMAR MODI

MR. SURAJ KUMAR MODI
SRJ

B.TECH.

MR. BIRMANI KUMAR SINGH

MR. BIRMANI KUMAR SINGH
BMS

B.TECH.

MR. DIBYENDU SIL

MR. DIBYENDU SIL
DSL

M.TECH.

MR. KRISHNA KUMAR DHEERAJ

MR. KRISHNA KUMAR DHEERAJ
KKD

B.IT.

MR. SATISH TRIPATHI

MR. SATISH TRIPATHI
STS

M.SC.

MR. VIKAS MANI TRIPATHI

MR. VIKAS MANI TRIPATHI
VMT

M.SC., M.PHIL. (IIT ROORKEE)

MS. BHARTI SHEAVARAMANI BHATIA

MS. BHARTI SHEAVARAMANI BHATIA
BSR

M.SC.

MR. GAURAV KUMAR MITTAL

MR. GAURAV KUMAR MITTAL
GKM

B.TECH.

MR. NAVNEET AGARWAL

MR. NAVNEET AGARWAL
NVN

M.SC.

MR. NITYA NAND MISHRA

MR. NITYA NAND MISHRA
NNM

B.TECH.

MR. PARMOD KUMAR

MR. PARMOD KUMAR
PMR

B.TECH. (IIT-ROORKEE)

MR. PRAFULL KUMAR AGARWAL

MR. PRAFULL KUMAR AGARWAL
PRA

B.TECH. (IIT-KHARAGPUR)

MR. RAGHAV AWASTHI

MR. RAGHAV AWASTHI
RWT

M.SC. (IIT KANPUR)

MR. SANDIP KUMAR MAURYA

MR. SANDIP KUMAR MAURYA
SDM

M.TECH. (IIT KANPUR)

MR. TARUN GROVER

MR. TARUN GROVER
TNG

B.TECH.

MR. PRAVIN KUMAR SINGH

MR. PRAVIN KUMAR SINGH
PSG

M.SC.

MS. SONALI BHATTACHARYA

MS. SONALI BHATTACHARYA
SNL

M.SC.