Faculty

MR. CHHOTU RAM JAKHAR

MR. CHHOTU RAM JAKHAR
CRJ

B.TECH.

MR. NIKHIL DHABHAI

MR. NIKHIL DHABHAI
NKD

B.TECH.

MR. SAKET RAJ

MR. SAKET RAJ
STJ

B.TECH.

MR. SURYA PRAKASH SHRINGI

MR. SURYA PRAKASH SHRINGI
SPG

B.PHARMA

MR. PRASHANT SHEKHAR

MR. PRASHANT SHEKHAR
PRH

B.TECH.

MR. NITIN PATHAK

MR. NITIN PATHAK
NPT

M.SC., PH.D