Faculty

MR. CHHOTU RAM JAKHAR

MR. CHHOTU RAM JAKHAR
CRJ

B.TECH.

MR. MANISH SHANKER

MR. MANISH SHANKER
MAN

B.TECH. (IIT BOMBAY)

MR. NIKHIL DHABHAI

MR. NIKHIL DHABHAI
NKD

B.TECH.

MR. SAKET RAJ

MR. SAKET RAJ
STJ

B.TECH.

MR. SWAPNIL JAIN

MR. SWAPNIL JAIN
SJC

B.TECH. (IIT DELHI)

MR. SAPAN BHATNAGAR

MR. SAPAN BHATNAGAR
SNB

B.TECH.

MR. SHIVAJI BABAN BHOSALE

MR. SHIVAJI BABAN BHOSALE
BSB

B.TECH.

MR. NITIN PATHAK

MR. NITIN PATHAK
NPT

M.SC., PH.D