Faculty

MR. DIPESH SONI

MR. DIPESH SONI
DSN

B.TECH.

MR. SHAH MIHIRKUMAR PINAKINBHAI

MR. SHAH MIHIRKUMAR PINAKINBHAI
SPM

M.TECH.

MR. AWADESH YADAV

MR. AWADESH YADAV
AWD

B.TECH.

MR. RIPU SINGALA

MR. RIPU SINGALA
RPS

B.TECH

MR. ANURAG DHARMAWAT

MR. ANURAG DHARMAWAT
AGD

B.TECH. (IIT JODHPUR)

MR. VIVEK KUMAR MITTAL

MR. VIVEK KUMAR MITTAL
VKM

B.TECH. (IIT ROORKEE)

MR. ANKIT DINESH KUMAR JAIN

MR. ANKIT DINESH KUMAR JAIN
ADM

M.SC.