Faculty

MR. ANKIT KUMAR

MR. ANKIT KUMAR
ATP

B.TECH.

MR. KAILASH CHANDRA DHAKAR

MR. KAILASH CHANDRA DHAKAR
KDPP

B.S., M.S.

MR. KAMAL KUMAR PATSARIYA

MR. KAMAL KUMAR PATSARIYA
KKP

B.E.

MR. SHUBHAM TYAGI

MR. SHUBHAM TYAGI
SHB

B.TECH.+ MBA (IIT DHANBAD)

MR. AKHILESH KUMAR

MR. AKHILESH KUMAR
APC

B.S. (IIT KHARAGPUR)

MR. ANUPAM KUMAR

MR. ANUPAM KUMAR
APM

BS,MS

MR. ASHUTOSH

MR. ASHUTOSH
ASC

B.TECH.

MR. JAMBU JAIN

MR. JAMBU JAIN
JMJ

M.SC.

MR. UPENDRA SINGH SHEKHAWAT

MR. UPENDRA SINGH SHEKHAWAT
USS

M. SC.

MR. VIRENDRA KUMAR PANDEY

MR. VIRENDRA KUMAR PANDEY
VKR

B.TECH.

MR. YUVRAJ SINGH JHIBA

MR. YUVRAJ SINGH JHIBA
YSJ

B.TECH.

MR. DILIP KUMAR JAIN

MR. DILIP KUMAR JAIN
DJN

B. TECH.

MR. NITIN SOHANE

MR. NITIN SOHANE
NTS

B.TECH. (ISM-DHANBAD)

MR. SHIV PRAKASH PAREEK

MR. SHIV PRAKASH PAREEK
SPP

B.TECH.

MR. YUGANSHU JAIN

MR. YUGANSHU JAIN
YJS

B.TECH.

MS. AARTI AGGARWAL

MS. AARTI AGGARWAL
ARA

M.SC.

MS. PRIYADARSHINI PORWAL

MS. PRIYADARSHINI PORWAL
PDL

BDS